Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Duhâ sûresi, Mekke döneminde inmiştir. 11 âyetten oluşmaktadır. Duhâ, kuşluk vakti anlamına gelmektedir.Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Vedduhâ
2. Velleyli izē secē.
3. Mē veddeake rabbüke vemē galē.
4. Velel â[k]hiratü [k]hayrül-leke minel ûlē.
5. Velesevfe yuğtîke Rabbüke feterdâ.
6. Elem yecidke yetîmen feēvē.
7. Ve vecedeke dâllen fehedē.
8. Ve vecedeke âilen feağnē.
9. Feemmel yetîme felē teghar.
10. Ve emmessēile feilē tenhar.
11. Ve emmē biniğmeti Rabbike fehaddis.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...
1. Kuşluk vaktine andolsun,
2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.[1]
4. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
6. Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
8. Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
9. Öyleyse sakın yetimi ezme!
10. Sakın isteyeni azarlama!
11. Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.