Beyyine Suresi Okunuşu ve Anlamı

Mekke Dönemi’nde inen Asr Suresi, sabrı tavsiye eder.
Kelime olarak Asr, uzun zamanı, çağı, ikindiyi ifade eder.Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi velmushrikine munfekkıyne hatta te'tiye humulbeyyineh
2. Rasulum minallahi yetlu suhufem mutahherah
3. Fiha kutubun kayyimeh
4. Ve ma teferrekallezıne utul kitabe illa min ba'di ma caethumul beyyineh
5. Ve ma umiru illa liya'budullahe muhlisıyne lehud din hunefae ve yukıymussalate ve yu'tuzzekane ve zalike diynulkayyimeh
6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmushrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ulaike hum sherrulberiyyeh
7. İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ulaike hüm hayrulberiyyeh
8. Cezauhum 'ınde rabbihim cennatu 'adnin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhum ve radu 'anhu zalike limen hashiye rabbeh

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
1. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
2. (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
3. En doğru hükümler vardır şu sâhifelerde.
4. Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5. Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.
6. Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.
7. İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
8. Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) içindir.