ATOM ÇEKİRDEĞİ

ATOM ÇEKİRDEĞİ

ALPEREN GÜRBÜZER

Malumunuz atomun temel yapısını elektron, proton ve nötron oluşturur. Bu üçlü kvant denilen enerji biriminin bir uydusudur, yani spinidir. Bu durum Kuran’da ki Hunnes sırrını hatırlatır. Kvant’ın hareketi manyetik bir etki gücüne sahiptir. Dağılan parçacıklar teorisine göre kırk milyar yıl önce evren pusan’ların bir noktadan gelişmesiyle meydana gelmiştir. Andrei Sathaow’a göre ; Evren pusup kaybolan bir evrenin karşıt evreni olup, şuanda evren pusmuş bugün kü hareketli evrene nazaran denge olmuştur der.
Kuranı Mucizül Beyanda ‘ Hayır! Kasem ederim Hunnese , Künnese , akıp gidenlere’’ (Tekvir suresi,ayet15-16) Belirtilen Hunnes yukarda bahsi geçen Pusanlara, Künnes ise yörünge, yani orbite işarettir. Fiziğin en temel kanunlarına ters düşmeyecek şekilde atomun çekirdeğinden tutunda, ta galaksi ve yıldızların ve birçok atomik olayların esrarengiz sırlarına kadar ilginç yaratılış gerçeğine yönelik işaretlerdir. Bir örnek verecek olursak, Mevlana merkez, ya da çekirdekse, onun etrafında semazanların ötelere akıp giden bir yolculuğu da yörünge demektir. Bir başka ifadesi olan atomun çekirdeği ve etrafında deveran olan elektronlar Mevlanayı hatırlatıyor ve Mevla’yı ispatlıyor..
Aslında bütün kainat bir çekirdek etrafında doğru dönüp kendi hal lisanı ile zikrederek akıp gidiyor ve gizli bir el, gizli bir orkestranın elinde raks ederek yol katediyor adeta.
Velhasıl Kur’an; ‘Siz kıyameti kavramak için önce pusan ve akıp giden evrenlere bakın’’ buyuruyor çünkü.