İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir. 8 ayetten oluşmaktadır. Bu sure Mekke'de inmiştir.
Bu surenin okunması İslam inancına göre insanın içindeki sıkıntıların giderilmesini ve kalbine ferahlık lütfedilmesini sağlar.Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Elem neşrah leke sadrak.
2. Vevedağnee anke vizrak.
3. Ellezî engada zahrak.
4. Ve rafeğnâ leke zikrak.
5. Feinne meal usri yusrâ.
6. İnne meal usri yusrâ.
7. Feizâ ferağte fensab.
8. Ve ilee rabbike ferğab.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2. Yükünü senden alıp atmadık mı?
3. O senin belini büken yükü
4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,
8. Yalnız Rabbine yönel.