Hadisler

Buhari, İman 34

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Şu dört şey kimde bulunursa tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar bir münafıklık vasfını taşır. Bu vasıflar şunlardır: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, anlaşma yaptığı zaman vazgeçer, düşmanlık yaptığı zaman da sınırı aşar ve daha çok kötülükte bulunur.
Buhari, İman 34

Kategoriler: 

(Buhari, İlim 9)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Burada bulunanlar, duyduklarını bulunmayanlara ulaştırsınlar. Çünkü burada bulunmadığı halde, sözlerimi daha ziyade tatbik edenler çıkabilir.
(Buhari, İlim 9)

Kategoriler: 

Hadis

Mikdam İbnu Ma'dikerib (radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir."

Ebu Davud, Sünne, 6, (4604); Tirmizi, İlim 60, (2666); İbnu Mace, Mukaddime 2, (12).

Kategoriler: 

Hadis

İrbaz İbnu Sariye (radıyallahu anh) dedi ki: "Bir gün Resulullah (aleyhissalatü vesselam) bize namaz kıldırdı. Sonra yüzünü cemaate çevirerek çok beliğ, çok manidar bir vaazda bulundu. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşla, kalpleri de heyecanla doldu. Cemaatten biri: "Ey Allah'ın Resulü, sanki bu, bir veda konuşmasıdır, bize ne tavsiye ediyorsunuz?" dedi. "Size," buyurdu, "Allah'a karşı takvada bulunmanızı, başınızda Habeşli bir köle olsa bile emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira, sizden hayatta kalanlar benden sonra nice ihtilaflar görecek. Öyle ise size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hülefa-i Raşidinin sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira (sünnette bulunana zıt olarak) her yeni çıkarılan şey bir bid'attır, her bid'at de dalalettir, sapıklıktır."

Kategoriler: 

Hadis

بْنِ سَعْدٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِشْ مَا شِئْتَ فَإنَّكَ مَيِّتٌ

وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإنَّكَ مُفَارِقُهُ

وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ.

* * *

İbn-i Ömer ve Sehl ibn-i Sa’d (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

Nasıl istersen öyle yaşa, fakat bil ki, bir gün mutlaka öleceksin.

Kategoriler: 

Hadis

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. "Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki: "Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan (avanelerine): "Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!" der. Ama kişi, eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): "Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil!" der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken "Bismillah!" diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan (avanelerine): "Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!" der."

Müslim, Eşribe 103, 2018; Ebu Davud, Et'ime 16, (3765).

Kategoriler: 

Sayfalar