DOĞRUYU SÖYLEDİ

Muaz (r.a) anlatıyor: Resulullah(s.a.v) bana zekat hurmasını emanet etmişti.Hurmaları odama götürdüm.Hergün eksildiğini görünce Resulullah'a şikayet ettim.Peygamber efendimiz,"o şeytanın işidir,onu gözetle,buyurdu".Gözetlemeye başladım.Şeytan geceden az bir süre geçince geldi.Hurmaları yemeye başladı,kendisini yakaladım.Kelime-i şehadet getirdikten sonra"Ey Allah düşmanı!Zekat hurmalarını mı çalıyorsun!Müslümanlar ona senden daha müstahaktır.Çare yok,seni Resulullah'a götüreceğim,o seni rezil eder" dedim.Bir daha gelmeyeceğini söz vererek bırakmamı istedi.Kabul ettim.Sabah Resulullah2ın yanına gittim.Bana "Esiri ne yaptın?" diye sordu."Bir daha dönmeyeceğine dair bana söz verdi" dedim."O,dönecektir,yine gözetle" buyurdu.
İkinci gece gözetlemeye başladım.Yine geldi.Bir daha gelmeyeceğine tekrar söz verince serbest bıraktım.Sabahleyin Resulullah'ın yanına vardım."Ya Muaz!Esirin ne oldu?" diye sordu.Durumunu haber verdim."O,y,ne gelecektir,gözetle" buyurdu.
Üçüncü gece gözetlemeye başladım.Yine geldi ve hurmaları yemeye başladı.Üzerine atıldım ve "Ey Allah'ın düşmanı!Bana iki defa söz verdin,sözünde durmadın,bu üçüncü!Artık seni Resulullah'a götüreceğim., O seni rüsvay eder" dedim.Bana:"Eğer yiyecek birşey bulsaydım buraya gelmezdim.Vallahi biz peygamberlerinize nübüvvet gelene kadar bu şehirde yaşardık.Lakin peygamberlerinize iki ayet bizi buralardan uzklaştırdı.O iki ayet her nerede okunursa şeytan o yere üç gün sokulamaz.Beini serbest bırakırsan o ayetleri sana gösteririm" dedi.
"Peki" dedim."O iki ayet, Ayetü'l-Kürsi ile Bakara suresinin sonundaki Amerresulu ayetleridir" dedi.Kendisini serbest bıraktım.Sabahleyin çıktığımda Resulullah'ın münadisinin bana seslendiğini işittim.Peygamber anlatınca Resulullah;"Çok yalancı olmasına rağmen habis dğru söylemiş" buyurdu.
Hurmaların yanında hergün bu ayetleri okumaya devam ettim.Ondan sonra bir daha hurmaların eksildiğini görmedim.