CEVAP VEREMEDI

Bu kitâbın birçok yerinde yehûdîlerin ve hıristiyanların ellerinde
bulunan din kitâblarının bozuk olduğu yazılıdır. Bunlara ve bunların
yolunda olanlara inanmamalı, dîni ve îmânı Ehl-i sünnet âlimlerinin
kitâblarından öğrenmelidir.
Hıristiyanların birbirlerine ve yehûdîlere ve müslimânlara
yapdıkları zulm ve tüyler ürperten işkenceleri anlamak için,
94.cü ve sonraki sahîfeleri ve 238.ci sahîfeyi okuyunuz!

Kategoriler: