Bişr-i Hafi Hazretlerinden tavsiyeler...

Kardeşlerim, dün öldü, bu gün can veriyor. Yarın henüz doğmadı. Zamanın kıymetini bilin.

Ömrü boş işler peşinde harcamayın. Şöhretten sakının. İnsanlar bir gün över yarın söverler.

Ölçünüz Allah rızası olsun. Şükredin. Bütün azalarınızla şükrederek gerçek şükredenlerden olun.

Sadece dille şükreden kişinin şükrü az olur. Gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman ibret almak.

Şer gördüğü zaman örtmektir.

Kulağın şükrü bir hayır işitirse onu ezberlemek,şer işitirse onu unutmaktır.

Ellerin şükrü harama uzanmamaktır. Midenin şükrü helal yemek.

Ayakların şükrü harama gitmemektir. Kim böyle yaparsa gerçek şükredenlerden olur.

Öfkelenmeyin. Öfke ve şehvet insanı küfre götürür.

Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz.

Sabredin. Sabır güzeldir. Susmak sabırdandır.

Makamların en yükseği fakirliğe sabretmektir.

"Ahmağa bakmak, gözü ağlatır, cimriye bakmak da kalbi daraltır".

"Tasannu' yapmamaya değil, onu terketmeye çalış".

"Seninle şehevât arasında demirden bir duvar olmadığı müddetçe, yaptığın ibadetlerin tadını bulamazsın".

"Dua, günahları terketmektir."

Dünya ve ahiret rahatınız için kötü ahlak sahipleriyle görüşmeyin. Ey mü´minler nefsinizin kölesi olmayın...

"Halkın kendisini bilmelerini ve tanımalarını arzu eden bir kimse, ahiretin (ve bu maksatla işlediği amelin) hazzına varamaz."

"Eğer halkın seni bilmelerini arzu ediyorsan, bil ki, dünya sevgisinin başı işte bu arzudur."

"Arifler öyle bir taifedir ki, Hak Tealâ'dan başkası onları (gerçek hüviyetiyle) tanımaz ve ancak Allah-u Tealâ'nın rızası için kendilerine hürmet ve itibar edilir."

(Hilye, Kuşeyrî Risalesi, Keşfu'l-Mahcûb, Nefehâtü'l-Üns, Tezkiretü'l-Evliyâ)

...

Bişr'in güzel sözlerinden bazıları şunlardır:
"Bir gece rüyamda Fahr-i Alem sallallahü aleyhi ve sellemi gördüm. Bana dedi ki: - Ya Bişr, bilir misin. Allah senin kadrini akranın arasında niçin yüceltti? - Hayır, ya Resûlallah! dedim. Buyurdular ki: - Benim sünnetime ittiba etmen, salih kimselerin hizmetinde bulunman, din kardeşlerine va'z ü nasihat etmen, ashabımı ve ehl-i beytimi sevmen, seni menâzil-i ebrara isâl etti".