Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı

Mekke döneminde inen bu Sûre 19 âyettir. Adını ikinci âyette geçen "alak" kelimesinden almıştır.Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Ikra' bismi rabbikelleziy halak
2- Halekal'insane min 'alak
3- Ikre' ve rabbükel'ekrem
4- Elleziy 'alleme bilkalem
5- Allemel'insane ma lem ya'lem
6- Kella innel'insane leyatğa
7- Erra a hustağna
8- İnne ila rabbikerrü'câ
9- Eraeytelleziy yenha
10- Abden iza salla
11- Eraeyte in kane 'alelhüda
12- Ev emara bittakva
13- Eraeyte in kezzebe ve tevella
14- Elem ya'lem biennallahe yera
15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh
16- Nasıyetin kezibetin hatıeh
17- Felyed'u nadiyehu.
18- Sened'uzzebaniyete.
19- Kella la tütı'hü vescüd vakterib

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1,2- Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı.
3- Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.
4,5- O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.
6,7- Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
8- Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
9,10- Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?
11,12- Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!?
13- Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!?
14- O Allah’ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
15,16- Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.
17- Haydi, taraftarlarını çağırsın.
18- Biz de zebânileri çağıracağız.
19- Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.