KAPTAN COUSTEAU

KAPTAN COUSTEAU

ALPERENGÜRBÜZER

Kaptan Cousteu Cebel-i Tarık boğazının güney ve kuzey yakasının deniz dibinde tatlı suların fışkırdığını, bu kaynayan suların birbirlerine karşılıklı bir tarağın dişleri gibi bir baraj misali bent (set) yaptıklarını gördü.. Bu sebeple; ne Akdeniz Atlas okyanusuna ne de okyanusun suları denize karışmamaktadır. Cebel-i Tarıkın güneyinde Fas, kuzeyinde ise İspanya var. Kuzey ve Güney kıyının dibinden doğan 45 derecelik açılar halinde fışkıran devasa su kanalları kaptan Cousteu’yu hayrete düşürüyor ve Kur’anda geçen ;‘’ İki denizi kavuşmaları için salıvermiştir.Aralarında bir engel vardır, kavuşmuyorlar’’ (Rahman suresi, ayet 19-20) ayeti Kur’an’a hayranlığını artırıyor. Çünkü Kur’an; Mucizü’l Beyandır.